Beplanting Voedselbos Zeewolde is gerealiseerd!

Het waren gezellige plantdagen. De ca. 20 vrijwilligers hebben in twee weekenden echt veel werk verzet. De winter was net zo grillig als de bosbodem en stuurde de planning een beetje in de war maar met behulp van een goede grondboor en vele sterke spitters hebben we 100 soorten in 160 variëteiten, in totaal 1700 heesters en bomen aangeplant. Dit zullen er uiteindelijk 2000 worden.

Van initiatief tot aanleg Voedselbos Zeewolde in 1,5 minuut

Het filmpje is gemaakt door Corina Huijben.

Twee jaar na het ontstaan van het idee is het grootste deel van Voedselbos Zeewolde aangeplant. Het voorjaar is inmiddels losgebarsten, we kunnen niet wachten tot ook het voedselbos groen is!
Behalve de aanplant is begin april het hele perceel ingezaaid met klaver en lupine. We hopen deze eerste zomer tegen een bloemenzee aan te kijken van witte klaver, incarnaatklaver en blauwe lupine. Deze soorten kunnen stikstof binden uit de lucht en zijn behalve mooi ook groenbemesters. Het eerste jaar onderdrukken ze een beetje de ruigtekruiden die vanzelf zullen opkomen. De paden zijn ingezaaid met witte klaver, dat is een tredplant die er goed tegen kan om belopen te worden, prima dus voor groene paden.

Vanwege het inzaaien en omdat de jonge beplanting nog erg kwetsbaar is, is het voedselbos nog niet open voor publiek. Er komt natuurlijk een officiële opening waarover bericht zal volgen.