Half mei is deze website gelanceerd en in september telden we 50 mensen die op een enthousiaste manier de website hebben onderschreven. De meeste onderschrijvers zeggen het een prima initiatief te vinden en er zijn ook mensen die zichzelf graag een rol toedichten in het geheel. Allemaal fijne welkome reacties, waarvoor bedankt allemaal. Inmiddels ligt de lange warme nazomer toch achter ons en wordt er gewerkt aan vervolgstappen om het voedselbos gerealiseerd te krijgen. Er word geschreven aan een initiatief rapport zodat we om de tafel kunnen met de wethouder. We zoeken mogelijkheden voor financiële ondersteuning en het wordt tijd voor de eerste nieuwsbrief aan onze ondertekenaars.