Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Een voedselbos heeft een vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang. Een voedselbos herbergt een rijk geschakeerde, snel toenemende biodiversiteit’.

Het voedselbos heeft het uiterlijk van een open bos met veel kenmerken van de bosrand. Het is een afwisseling van bomen en struwelen. In de eerste jaren worden alleen de bomen en de struiken aangeplant. Het oogt dan nog zeer open en wild omdat er vele pionierplanten opschieten tussen de jonge aanplant. Na enkele jaren als er schaduw ontstaat in het bosrijke deel kan er een kruidlaag worden aangeplant.

Voedselbossen worden aangelegd met als primair doel voedsel te produceren maar niet alleen voor de mens, het is ook voeding voor de natuur en aanjager voor hogere biodiversiteit. De eerste jaren na aanleg zijn de oogsten heel beperkt en zullen we veel moeten afstaan aan vogels en kleine zoogdieren die er vaak net iets eerder bij zijn. Het goede nieuws is dat zonder input van mest, gif of zware arbeid, de oogsten ieder jaar zullen toenemen. Het aantal ‘meesnoepende’ dieren zal stabiliseren en er zal steeds meer te verdelen zijn.

Meer informatie over voedselbossen is te vinden op https://www.voedselbosbouw.org/voedselbosbouw